logo proprette

 
PROPRETTE s.r.o.
úklidové služby

 plogo

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 

  INTEGROVANÝ SYSTÉM (IS)

ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita)

ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana životního prostředí)

             

Úspěšně působíme na českém trhu od roku 2003, nabízíme široké spektrum úklidových prací zejména kancelářský úklid, úklid obytných domů a bytů, předkolaudační úklid, úklid skladů a výrobních hal, hotelové služby, a také náročné úklidové práce jako je čištění a impregnace podlahových ploch, čištění schodů, výškové úklidové práce.

Společnost reaguje na současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran v oblastech činnosti firmy. Jejich spokojenosti dosahujeme pomocí specifického způsobu komunikace, kontroly kvality a schopnosti rychle vykonat práce nad rámec, pokud to náhlá situace vyžaduje. Dlouhodobým cílem je zajišťovat takto kvalitně provedené služby s ohledem na vnitřní kontext organizace (fungování nastavených interních procesů zpracování nabídky, řízení zakázky, kvalifikovaní pracovníci, především stabilní tým zaměstnanců a stabilní infrastruktura) a na vnější kontext (dodržování legislativních a jiných závazných požadavků, prověřování spolehlivosti dodavatelů, dobré vztahy se zákazníky).

A dále stanovuje:

vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, to jest s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu služby, životní prostředí (dále jen „IS“) ve společnosti:

  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování „IS“,
  • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na kvalitě poskytovaných služeb, dodržování systému životního prostředí při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných služeb,
  • vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti nakládání s odpady, používání úklidových prostředků,
  • vedení a všichni zaměstnanci společnosti se zavazují k plnění legislativních norem a dalších závazných povinností platných také pro oblast životního prostředí,
  • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů s cílem zabránit plýtvání surovinami a energiemi, postupně nahrazovat čistící prostředky takovými, které mají menší negativní dopad na životní prostředí,
  • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
  • Rozsah systému z hlediska EMS:

 

Adresa: Prosecká 73/69, Prosek, 190 00 Praha 9

Na této adrese je sídlo společnosti (kancelářské prostory, sklad).

V Praze dne 20.10.2023.                                                  

 

         Olga Tušková

   jednatelka společnosti

 iso9001

iso14001

 

mega books    gib    lfp národní památkový ústavkarlova univerzitaPraha Mestska policie znak   dzs logo     zatisi logo      ústav experimentalni botaniky      cerge222222IPR22222