logo proprette

 
PROPRETTE s.r.o.
úklidové služby

O nás

Historie

Úspěšně působíme na českém trhu od roku 2003, nabízíme široké spektrum úklidových prací zejména kancelářský úklid,

Číst dál...

Politika

 plogo

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 

  INTEGROVANÝ SYSTÉM (IS)

ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita)

ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana životního prostředí)

             

Úspěšně působíme na českém trhu od roku 2003, nabízíme široké spektrum úklidových prací zejména kancelářský úklid, úklid obytných domů a bytů, předkolaudační úklid, úklid skladů a výrobních hal, hotelové služby, a také náročné úklidové práce jako je čištění a impregnace podlahových ploch, čištění schodů, výškové úklidové práce.

Společnost reaguje na současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran v oblastech činnosti firmy. Jejich spokojenosti dosahujeme pomocí specifického způsobu komunikace, kontroly kvality a schopnosti rychle vykonat práce nad rámec, pokud to náhlá situace vyžaduje. Dlouhodobým cílem je zajišťovat takto kvalitně provedené služby s ohledem na vnitřní kontext organizace (fungování nastavených interních procesů zpracování nabídky, řízení zakázky, kvalifikovaní pracovníci, především stabilní tým zaměstnanců a stabilní infrastruktura) a na vnější kontext (dodržování legislativních a jiných závazných požadavků, prověřování spolehlivosti dodavatelů, dobré vztahy se zákazníky).

A dále stanovuje:

vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, to jest s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu služby, životní prostředí (dále jen „IS“) ve společnosti:

  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování „IS“,
  • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na kvalitě poskytovaných služeb, dodržování systému životního prostředí při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných služeb,
  • vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti nakládání s odpady, používání úklidových prostředků,
  • vedení a všichni zaměstnanci společnosti se zavazují k plnění legislativních norem a dalších závazných povinností platných také pro oblast životního prostředí,
  • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů s cílem zabránit plýtvání surovinami a energiemi, postupně nahrazovat čistící prostředky takovými, které mají menší negativní dopad na životní prostředí,
  • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.
  • Rozsah systému z hlediska EMS:

 

Adresa: Prosecká 73/69, Prosek, 190 00 Praha 9

Na této adrese je sídlo společnosti (kancelářské prostory, sklad).

V Praze dne 20.10.2023.                                                  

 

         Olga Tušková

   jednatelka společnosti

 iso9001

iso14001

 

mega books    gib    lfp národní památkový ústavkarlova univerzitaPraha Mestska policie znak   dzs logo     zatisi logo      ústav experimentalni botaniky      cerge222222IPR22222